fredag 6 juli 2012

Som på månen

Vi har levt på månen ett tag. Hela , precis hela, trädgården har varit uppgrävd med stora stenar och högar av grus. Avloppet behövde en ansiktslyftning och nu är det klart.  Restriktionerna om korta duschar och snåla spolar är upphävda och tvättmaskinen brummar igen. Högarna med grus utomhus har ersatts av högar med tvätt inomhus.

Inga kommentarer: