lördag 5 juli 2008

Morgon-läsning

Jag läser i den lokala blaskan att abortmotståndare demonstrerar i stan på torget och jag säger nej, nej och åter nej till deras metoder och argument. Att visa upp bilder på döda foster och prata om fosters rätt till liv är inte informativt och främjar inte diskussionen, nej, nej, nej. Det är skrämselpropaganda och handlar om att skam-och skuldbelägga kvinnor som gör abort samt att någon (ja, läs män!) ska styra och kontrollera kvinnor.

Det handlar inte om samhället står inför ett val, mellan att erbjuda abort eller inte, utan om abort utförs säkert eller osäkert = illegal abort och det finns INTE något som är så farligt för kvinnor som att vänta och föda barn. Det är känsliga och djupt personliga frågor och då ska man inte stå på torget i stan och visa uppförstorade planscher eller saluföra fundamentalistiska åsiker - även om jag anser att de ska ha rätt att göra det. De borde bara ha bättre vett än att vädja till människors primitiva sida. Titta i USA - abortmotståndare, ofta högerkristna skjuter läkare som utför säkra aborter! Resonemanget bygger på principen att ändamålet helgar medlen. Fanatism och fundamentalism är farliga saker, hur de än yttrar sig.

1 kommentar:

Ginger Beer sa...

Jag är helt för fri abort och hoppas att många fortfarande minns hur mycket arbete som las ner för att få genom lagen en gång...